Brand- en ontruimingsinstallaties

Een brandmeldinstallatie in een gebouw heeft tot doel een beginnende brand in een dusdanig stadium te lokaliseren, dat de bestrijding ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier, gebouw en milieu veilig te stellen. Een brandmeldinstallatie bestaat uit automatische rookmelders en handbrandmelders. Bij een brand zal men gesignaleerd worden d.m.v. een akoestisch signaal. Een ontruimingsinstallatie daarin tegen, heeft als doel een gebouw in geval van een calamiteit zo snel mogelijk te ontruimen. Een calamiteit hoeft geen brand te zijn, denk hierbij aan bijvoorbeeld een gaslekkage, gijzeling of bommelding.

Ontruimingsinstallaties bestaan vaak enkel uit ontruimingshandmelders. Bij het indrukken van een ontruimingshandmelder zal er ook een akoestisch signaal klinken wat aangeeft het pand z.s.m. te verlaten. Tech Elektro installeert alle voorkomende brandmeld- en ontruimingsinstallies van groot tot klein. De brandmeld-en ontruimingsinstallies worden vakkundig geïnstalleerd en getest. Tech Elektro is dan ook NCP gecertificeerd installatiebedrijf. (zie certificeringen).